Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn we in de middag gestart met het thematisch werken waarin, naast kennisoverdracht, ook doelgericht gewerkt wordt aan o.a. samenwerken, presenteren, opzoekvaardigheden en kritisch denken. Graag willen we u de gelegenheid geven om dit in praktijk te zien.

Op vrijdag 8 november van 09.00 tot 10.30 is er een kijkochtend. De school is toegankelijk voor u als ouder/verzorger om in de klas te kijken hoe er nu gewerkt wordt. De kinderen volgen het normale programma, maar ze kunnen u tussentijds laten zien hoe zij werken. Op maandag 17 februari is er wederom een kijkochtend van 10.30 tot 12.00.
Als dit gelijk valt met een gymles, bent u ook van harte welkom om ook daar te komen kijken. Ook in de kleuterklassen bent u van harte welkom. De kinderen laten graag zien hoe zij werken.
 
Naast deze kijkochtenden, willen we u ook de mogelijkheid bieden om na schooltijd de tussentijdse vorderingen van uw kind(eren) in de klas te komen bekijken (groep 3 t/m 8). De bekende tafeltjesmiddagen. Deze zijn op maandag 16 december en vrijdag 15 mei van 15.30 – 16.00. De leerkrachten zijn in de klassen aanwezig voor algemene vragen. 

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]