Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland College en de Boemerang. Er is hiervoor een subsidie aangevraagd en toegewezen (100.000 euro). Ook Markland Oudenbosch heeft een subsidie ontvangen voor een vergelijkbaar traject. Gisteren is er een officieel persmoment geweest waarin we onze ambitie hebben aangegeven onder de naam Junior College.
De komende periode gaan we verder met een concrete uitwerking van onze plannen. We richten ons op 5 modules waarin we de kinderen vaardigheden mee willen geven die zij nodig hebben voor de toekomst, kennis willen laten maken met het VO en de manier waarop daar gewerkt wordt, uitdaging bieden en kijken waar kinderen interesse in hebben. De 5 modules zijn:
1 Talen
2 Cultuur, Art en Design 
3 Ondernemen
4 Bewegen en gezondheid
5 Techniekonderwijs
Naast modules die we de kinderen van de groepen 7 en 8 gaan aanbieden, zullen ook docenten bij elkaar gaan kijken om van elkaar te leren zodat we de overstap naar het VO kunnen versoepelen. 

Zodra we helder hebben hoe de modules concreet vorm worden gegeven, zullen wij u verder informeren. Zeker de ouders/verzorgers uit de groepen 7 en 8 zullen betrokken worden in dit traject. 
De bestuursleden van alle betrokken partijen hebben hun commitment aan deze ontwikkeling laten zien door de intentieverklaring te tekenen (Deze zal in de komende periode omgezet worden naar een samenwerkingsovereenkomst). 

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]