Foto & film

Op de pagina’s van Foto & Film, willen wij impressies plaatsen die een beeld geven van de activiteiten die wij op school organiseren, en waarvan wij vinden dat die impressies met de ouders en de kinderen gedeeld mogen worden.

Natuurlijk zullen wij  alert zijn op de privacy gevoeligheid van deze impressies. Vandaar dat er op één van de pagina’s van dit hoofdstuk een tekst is opgenomen over PRIVACY. Deze tekst is van toepassing voor alle scholen van Stichting de Waarden.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]