Foto & film

Op de pagina’s van Foto & Film, willen wij impressies plaatsen die een beeld geven van de activiteiten die wij op school organiseren, en waarvan wij vinden dat die impressies met de ouders en de kinderen gedeeld mogen worden.

Natuurlijk zullen wij  alert zijn op de privacy gevoeligheid van deze impressies. Vandaar dat er op één van de pagina’s van dit hoofdstuk een tekst is opgenomen over PRIVACY. Deze tekst is van toepassing voor alle scholen van Stichting de Waarden.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]