Privacy

Op de website van de school en/of de stichting alsook in het personeelsblad van de stichting c.q. het op verzoek van de school plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- of weekblad,worden regelmatig foto’s van de kinderen geplaatst. Als u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) voor bovenstaande publicatiedoeleinden worden gebruikt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

Het gebeurt ook dat er in de klas video-opnamen worden gemaakt voor studiedoeleinden van de leerkrachten. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit ook schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]