Privacy

Op de website van de school en/of de stichting alsook in het personeelsblad van de stichting c.q. het op verzoek van de school plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- of weekblad,worden regelmatig foto’s van de kinderen geplaatst. Als u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) voor bovenstaande publicatiedoeleinden worden gebruikt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

Het gebeurt ook dat er in de klas video-opnamen worden gemaakt voor studiedoeleinden van de leerkrachten. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit ook schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

 

 

Actueel

Vacature directeur

Stichting De Waarden te Zevenbergen zoekt voor Kindcentrum De Neerhof een verbindende, besluitvaardige directeur. Voor meer informatie over de sti ...
[lees verder]