Privacy

Op de website van de school en/of de stichting alsook in het personeelsblad van de stichting c.q. het op verzoek van de school plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- of weekblad,worden regelmatig foto’s van de kinderen geplaatst. Als u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) voor bovenstaande publicatiedoeleinden worden gebruikt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

Het gebeurt ook dat er in de klas video-opnamen worden gemaakt voor studiedoeleinden van de leerkrachten. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit ook schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]