Privacy

Op de website van de school en/of de stichting alsook in het personeelsblad van de stichting c.q. het op verzoek van de school plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- of weekblad,worden regelmatig foto’s van de kinderen geplaatst. Als u niet wilt dat foto’s van uw kind(eren) voor bovenstaande publicatiedoeleinden worden gebruikt, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

Het gebeurt ook dat er in de klas video-opnamen worden gemaakt voor studiedoeleinden van de leerkrachten. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit ook schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]