Leerlingenraad

De leerlingenraad 2019-2020 bestaat uit:

Groep 6 Noor en Luuk

Groep 7 Ferenc en Feikje

Groep 8A Seth en Pleun

Groep 8B Thijs en Lieve

De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bijeen. Samen met de directeur bespreken zij de schoolontwikkelingen en denken ze mee in wat de school kan verbeteren/versterken.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]