Groepen

Schooljaar 2018-2019

groepen:                                                    leerkrachten:

groep 1/2a                                                Chantal en Thera

groep 1/2b                                                Marian en *Liesbeth     (*Liesbeth vervangt Annet t/m 4 febr. 2019)

groep 1/2c                                                Cocky en *Liesbeth

groep 1/2d                                                Marijke

groep 3                                                      Aline en Marleen

groep 4                                                      Dimphi en Hannie

groep 5                                                      Linda en Marja

groep 6                                                      Mirjam en Gentiana

groep 7a                                                    Wendy en Saskia

groep 7b                                                    Claudia en Monique

groep 8                                                      José

Berichten over het dagelijks/wekelijks gebeuren in de klas kunnen ouders en leerlingen vinden op de weblog van hun groep. Het benaderen van de weblogs van de verschillende groepen kan niet meer via deze website!  Dit i.v.m. de bescherming van de privacy.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]