Groepen

Schooljaar 2018-2019

groepen:                                                    leerkrachten:

groep 1/2a                                                Chantal en Thera

groep 1/2b                                                Marian en *Liesbeth     (*Liesbeth vervangt Annet t/m 4 febr. 2019)

groep 1/2c                                                Cocky en *Liesbeth

groep 1/2d                                                Marijke

groep 3                                                      Aline en Marleen

groep 4                                                      Dimphi en Hannie

groep 5                                                      Linda en Marja

groep 6                                                      Mirjam en Gentiana

groep 7a                                                    Wendy en Saskia

groep 7b                                                    Claudia en Monique

groep 8                                                      José

Berichten over het dagelijks/wekelijks gebeuren in de klas kunnen ouders en leerlingen vinden op de weblog van hun groep. Het benaderen van de weblogs van de verschillende groepen kan niet meer via deze website!  Dit i.v.m. de bescherming van de privacy.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]