Missie / visie

De Neerhof is een school die volop in ontwikkeling is naar toekomstgericht onderwijs. De missie/visie van de school is samengevat in het onderstaande beeld: klik op de foto

Op De Neerhof werken we aan de totale ontwikkeling van het kind en we beperken ons dan ook niet alleen tot de intellectuele vaardigheden als rekenen, spelling en lezen. We vinden de ontwikkeling van de creativiteit, de motoriek en de sociaal emotionele vorming ook belangrijk.

De Neerhof staat voor samen leren van, delen met en luisteren naar elkaar. Ouders zijn onze partners. Hierdoor staan kinderen stevig in de samenleving. We streven ernaar kinderen zelfstandigheid bij te brengen. We bedoelen dan: zelf beslissingen nemen en een gezonde kritische houding ontwikkelen.

De Neerhof is een Katholieke school. Wij willen kinderen laten kennismaken met mogelijke antwoorden op levensvragen, daarbij een accent leggend op de katholieke levensvisie.

Passend onderwijs op de Neerhof

In augustus 2014 is de wet voor Passend onderwijs ingegaan. Dit betekent dat elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces moet door kunnen maken. Hiervoor ontwikkelen we een schoolklimaat waarin we omgaan met verschillen tussen de kinderen.

In de kleutergroepen worden de kinderen gevolgd d.m.v. observaties. Deze worden geregistreerd in KIJK. Wanneer een leerling uitvalt naar boven of naar beneden zal de leerkracht af moeten stemmen op de basisbehoeften van de kinderen. De kinderen krijgen dan bijvoorbeeld extra instructie of uitdaging aangeboden.

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat het onderwijs op 3 niveaus wordt aangeboden, aanpak 1,2 en 3.

Aanpak 2 is voor de gemiddelde leerling. Hij of zij krijgt instructie en gaat hierna aan het werk met de oefeningen in zijn of haar werkboek.

Aanpak 1 is voor de leerlingen die meer instructie nodig hebben. Zij komen bij de leerkracht aan de instructietafel en krijgen de uitleg nogmaals aangeboden. Hierna volgt een verwerking in een basisboek.

Aanpak 3 is voor de leerling die eigenlijk geen instructie nodig heeft. De leerling kan alvast aan de opdrachten beginnen en krijgt meer uitdagende en verrijkende stof te verwerken in een plusboek.

De leerlingen die buiten aanpak 1,2,3 vallen, noemen we onze ‘zorgleerlingen’.

We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal (SWV PO 30-02). Hier kunnen we terecht met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl.

 

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]