Beleidsdocumenten

In onze beleidsdocumenten beschrijven wij het beleid van de Neerhof op diverse terreinen ( bijvoorbeeld organisatie, onderwijskundig, financieel etc. ).

Relevante beleidsplannen, geschikt voor ‘brede’ publicatie, zullen op deze pagina geplaatst worden.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]