Schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2015-2019 op deze school hebben gemaakt.

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven.

Schoolplan Neerhof 2015-2019

Jaarlijks worden onderdelen van het schoolplan geƫvalueerd en waar nodig aangepast.

 

 

Actueel

Vacature directeur

Stichting De Waarden te Zevenbergen zoekt voor Kindcentrum De Neerhof een verbindende, besluitvaardige directeur. Voor meer informatie over de sti ...
[lees verder]