Protocol Hoofdluis

Kinderen zijn een hoofdluisgevoelige groep. Om effectief hoofdluis te bestrijden werken wij aan de hand van het laatste advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Protocol/aanpak hoofdluis

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]