Klachtenprocedure

Soms gaat er iets mis en wilt u uw verhaal doen. Dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon !

Vaak kan de leerkracht heel veel voor u doen ! Soms echter is er meer nodig en dan zijn er procedures die gevolgd moeten worden. Onderstaande documenten helpen u bij het volgen van de juiste weg.

klachtenregeling schoolgids

Klachtenregeling Stichting de Waarden;

– Reglement Landelijke Klachtencom. Kath. Ond. – jan. 2014

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]