Klachtenprocedure

Soms gaat er iets mis en wilt u uw verhaal doen. Dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon !

Vaak kan de leerkracht heel veel voor u doen ! Soms echter is er meer nodig en dan zijn er procedures die gevolgd moeten worden. Onderstaande documenten helpen u bij het volgen van de juiste weg.

klachtenregeling schoolgids

Klachtenregeling Stichting de Waarden;

– Reglement Landelijke Klachtencom. Kath. Ond. – jan. 2014

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]