Klachtenprocedure

Soms gaat er iets mis en wilt u uw verhaal doen. Dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon !

Vaak kan de leerkracht heel veel voor u doen ! Soms echter is er meer nodig en dan zijn er procedures die gevolgd moeten worden. Onderstaande documenten helpen u bij het volgen van de juiste weg.

klachtenregeling schoolgids

Klachtenregeling Stichting de Waarden;

РReglement Landelijke Klachtencom. Kath. Ond. Рjan. 2014

 

 

Actueel