Klachtenprocedure

Soms gaat er iets mis en wilt u uw verhaal doen. Dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon !

Vaak kan de leerkracht heel veel voor u doen ! Soms echter is er meer nodig en dan zijn er procedures die gevolgd moeten worden. Onderstaande documenten helpen u bij het volgen van de juiste weg.

klachtenregeling schoolgids

Klachtenregeling Stichting de Waarden;

– Reglement Landelijke Klachtencom. Kath. Ond. – jan. 2014

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]