Overblijven

Kinderopvang Kibeo verzorgt het overblijven op de Neerhof. De kosten per overblijfbeurt zijn voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 2,40.

Voor meer informatie en vragen over de overblijf, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator middels onderstaande mailadres:

overblijvendeneerhof@hotmail.com

Hieronder treft u de opzet en de overblijfregels, welke worden gehanteerd om de overblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tussenschoolse opvang

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]