protocol leerlingenvervoer

Op de Neerhof zijn er soms activiteiten die buiten school plaats vinden. Kinderen worden dan met auto’s van ouders vervoerd.

Om ook hier rekening te houden met de veiligheid van kinderen, is er een protocol voor het vervoer van leerlingen opgesteld.

protocol leerlingenvervoer

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]