protocol leerlingenvervoer

Op de Neerhof zijn er soms activiteiten die buiten school plaats vinden. Kinderen worden dan met auto’s van ouders vervoerd.

Om ook hier rekening te houden met de veiligheid van kinderen, is er een protocol voor het vervoer van leerlingen opgesteld.

protocol leerlingenvervoer

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]