Leden

Graag willen wij ons als MR van basisschool De Neerhof aan u voorstellen. De MR bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het personeel.

Er wordt 5 á 6 keer per jaar vergaderd, waarbij zaken besproken worden als het schoolbeleid, het schoolplan, het zorgplan, de invulling van het integraal kindcentrum, schooltijden etc. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht. Wanneer u vragen heeft die betrekking hebben op onderwerpen die de MR behandeld, of over de dagelijkse gang van zaken op school, dan kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres (mr.neerhof@dewaarden.nl). Ook kunt u de MR-leden zelf natuurlijk aanspreken. Hieronder stellen we ons aan u voor:

M.i.v. dit schooljaar zijn er 2 nieuwe leden in de MR. Te weten de voorzitster Suzette Mouwen en Cocky Simonse (leerkracht).

 

marian van nispen  Ik ben Marian van Nispen leerkracht in groep 1/ 2 B. Ik ben namens het team voor het vijfde jaar lid van de MR. Ik denk dat we samen met de oudergeleding van de MR positief en kritisch de ontwikkelingen op de Neerhof volgen.

Ik ben Cocky Simonse. Ik ben 60 jaar en woon in Langeweg. Dit schooljaar is mijn vierendertigste jaar dat ik leerkracht ben. Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar groep 1/2. Nog steeds vind ik het heerlijk om met die gezellige spontane kleuters te werken. Vele jaren geleden heb ik ook al eens in de M.R. gezeten. Vanaf dit schooljaar ga ik samen met Marian en Marijke de leerkrachten vertegenwoordigen in de M.R van de Neerhof. Tot ziens, groetjes Cocky

MarijkeIk ben Marijke Meijer, leerkracht van groep 8. Ik ben namens het team voor het vijfde jaar lid van de MR. Naast de MR ben ik ook lid van de GMR, de medezeggenschapsraad.

erik   Ik ben Erik Kamman en sinds eind 2015 lid van de MR. Mijn jongste zoon zit in groep 1/2. Ik werk bij Waters Chromatografie BVals Field Service Engineer. Ik installeer en doe onderhoud aan laboratorium (LCMS)apparatuur. Deelname aan de MR geeft mij de gelegenheid over zaken die voor de school, kinderen en personeel belangrijk zijn mee te denken. Zeker na de verhuizing naar het multifunctionele gebouw ligt er een uitdaging om met alle gebruikers er een mooie toekomst van te maken. Ik werk daar graag aan mee.

ellen  Mijn naam is Ester Verhoeven. Ik ben moeder van Noor en Teun. Noor is 5 en zit in groep 1/2 b. Teun wordt in mei 4 jaar en gaat dan ook naar de Neerhof. Ik werk als leidinggevende in de ouderenzorg en ben sinds dit jaar lid van de MR. Ik verdiep me nu in alle onderwerpen waar de MR over adviseert en instemt en dat is heel interessant. Ik wil hier graag een opbouwende bijdrage aan leveren.

 

Foto volgt nog.     Mijn naam is Suzette Mouwen. Ik heb twee kinderen op de Neerhof; groep 4 en 6. Vanuit mijn werk ben ik inmiddels drie jaar lid van de ondernemingsraad en heb gemerkt dat beleidsstukken misschien saai lijken maar zeker niet saai zijn. Vanuit dit oogpunt heb ik gereageerd toen er een oproep kwam voor een nieuw MR-lid. Ik vind het leuk om mee te praten, denken en -beslissen over het beleid. Ik hoop dat ik de komende jaren in de MR een positieve bijdrage kan leveren aan de gang van zaken op De Neerhof en kwaliteit van het onderwijs op De Neerhof.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]