Algemeen

Het hele jaar door zijn er volop leuke activiteiten op school en wij zijn als ouderraad de gelukkigen die daar aan mee mogen werken. Samen met het team van leerkrachten wordt er iedere keer weer gezorgd dat uw kind(eren) met leuke verhalen thuis komen.

Hiervoor hebben wij diverse werkgroepen, deze vindt u op de pagina “ouderraad – werkgroepen”

U begrijpt dat sommige werkgroepen behoorlijk wat organisatie kosten. Een goed voorbeeld daarvan is de werkgroep verkeer, zij zorgen gezamenlijk met het  team leerkrachten en leerlingen dat er ieder jaar weer brigadiers staan bij de drukke oversteekplaatsen naar school. Ook het beoordelen van de veiligheid van de verkeersituatie bij de nieuwe school  hoort tot de taak van deze werkgroep.

Naast de diverse werkgroepen verzorgt de ouderraad ook de klassenouders.

De klassenouders worden gekozen uit de ouderraadleden, uiteraard moet dit ouderraadlid ook een kind in de klas hebben waarvan hij of zij klassenouder wordt. Mocht het voorkomen dat er in een bepaalde groep geen kind zit van een ouderraadlid dan zal de leerkracht zelf een ouder vragen of deze interesse heeft om klassenouder te worden.

De klassenouders zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht maar ook voor de ouders, hierbij kunt u denken aan hulp bij de organisatie van uitstapjes maar ook de verjaardag van de leerkracht.

Bij de ouderraad mag je maar een beperkt aantal jaren lid zijn, dit betekent helaas dat er ieder jaar een aantal leden verplicht moeten stoppen en wij zijn dus altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om zitting te nemen in de ouderraad.

Heeft u interesse neemt u dan vooral contact met ons !

Ouderraad Neerhof

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]