Werkgroepen

De ouderraad regeltĀ en verzorgtĀ veel activiteiten op onze school. Daarom hebben zij, om die activiteiten goed te organiseren, werkgroepen geformeerd.

In deze werkgroepen hebben alle leden van de Ouderraad zitting.

werkgroepen OR

 

 

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]