Werkgroepen

De ouderraad regeltĀ en verzorgtĀ veel activiteiten op onze school. Daarom hebben zij, om die activiteiten goed te organiseren, werkgroepen geformeerd.

In deze werkgroepen hebben alle leden van de Ouderraad zitting.

werkgroepen OR

 

 

 

 

Actueel