Vakantierooster en kalender

De vakanties worden vastgesteld op stichtingsniveau.

Het  vakantierooster voor 2019-2020:

studiedagen :  13 september 2019, 4 oktober, 11 november 2019, 7 februari 2020, 4 mei 2020 (deze dagen zijn de kinderen vrij)

Herfstvakantie 14 okt. 18 okt
Kerstvakantie 23 dec 3 jan.
Carnavalsvakantie 24 feb 28 feb
Goede vrijdag 10 april
2e Paasdag 13 april
Meivakantie 20 april 1 mei
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaart 21 mei 22 mei
2e Pinksterdag 1 juni
Zomervakantie 13 juli 21 aug

De volledige schoolkalender is verwerkt in Basisschool app. In het onderstaande bestand zijn alle kalenderonderdelen die tot nu toe bekend zijn opgenomen. De kalender op de website is niet zo actueel als op de Basisschool app, wij verzoeken u daarom ook zoveel mogelijk gebruik te maken van deze app.

kalender (bekend op aug 2019)

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]