Klachtenregeling

De volledige klachtenprocedure staat al elders op onze website vermeld.

Ga naar: ONZE SCHOOL, BELEIDSDOCUMENTEN, PROTOCOLLEN  en de KLACHTENPROCEDURE verschijnt automatisch in beeld.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]