Buitengewoon verlof

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren toestemming te vragen aan de directeur van de school en niet aan de leerkracht. U kunt een aanvraagformulier verlof  HIER downloaden en vervolgens ingevuld afgeven op school of een aanvraagformulier via de schoolapp invullen.

Op het aanvraagformulier kunt u de reden van afwezigheid duidelijk aangeven of eventueel omschrijven. U voegt hier de benodigde bewijsstukken aan toe (zoals bijvoorbeeld de foto van een trouwkaart of een Werkgeversverklaring ). De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet: Regeling-verlof-Basisonderwijs. U krijgt geen toestemming voor bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in goedkopere periodes, eerder vertrek of latere terugkeer of weken aansluitend aan de reguliere vakanties.

Scholen moeten verlofaanvragen goed registreren en actief reageren als leerlingen er zonder geldige reden niet zijn. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan is er namelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn dan verplicht dat aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar zal contact met u opnemen en kan een boete opleggen.

Wanneer uw kind om de een of andere reden niet tijdig of helemaal niet naar school kan komen (bijvoorbeeld bij ziekte, tandarts- of doktersbezoek), verzoeken wij u de school te informeren voor de aanvang van de lessen. Dit kan telefonisch of via de schoolapp.

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet, raadpleeg dan www.rblwest-brabant.nl of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school  mw. Joke Schreuders-Gootjes 076 – 529 81 19

Website:  Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant

               

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]