Buitengewoon verlof

Op school krijgen we regelmatig te maken met aanvragen voor extra verlof.

aanvraagformulier extra VERLOF

Verlof kan, in bijzondere omstandigheden, maar mag in veel gevallen niet ! Er is immers leerplicht voor kinderen vanaf 5 jaar. Op deze pagina staan items die duidelijkheid  geven wanneer extra verlof  wel / niet  kan.

Verder is er  een formulier waarmee extra verlof aangevraagd kan worden

website:  Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant

Uitgave:  Staatscourant Leerplichtwet d.d. 16-07-2012

Artikel:    28-08-2012 Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet

               

 

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]