Buitengewoon verlof

Op school krijgen we regelmatig te maken met aanvragen voor extra verlof.

aanvraagformulier extra VERLOF

Verlof kan, in bijzondere omstandigheden, maar mag in veel gevallen niet ! Er is immers leerplicht voor kinderen vanaf 5 jaar. Op deze pagina staan items die duidelijkheid  geven wanneer extra verlof  wel / niet  kan.

Verder is er  een formulier waarmee extra verlof aangevraagd kan worden

website:  Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant

Uitgave:  Staatscourant Leerplichtwet d.d. 16-07-2012

Artikel:    28-08-2012 Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet

               

 

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]