Centrum jeugd en gezin

Vanaf  31 augustus 2015 is ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau in de Neerhof gevestigd.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in gegaan, daarin wordt geregeld dat alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen.

lees meer: Nieuwsbrief CJG Moerdijk december 2014

Voor nog meer informatie over het Centrum Jeugd & Gezin gaat u naar de website van het CJG:       Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]