Schooltijden

Voor alle groepen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:     08.45- 12.00 uur  en 13.00- 15.15 uur

Voor de groepen 3 t/m 8 op woensdag:         08.45-12.30 uur

De kleutergroepen zijn woensdag de hele dag vrij.

Het verschil in schooltijden behoeft enige uitleg. In de onderwijswet is een en ander als volgt geregeld. In de groepen 1 t/m 4 moeten de kinderen in die 4 jaar totaal 3520 uur les krijgen. Dat is gemiddeld 880 uur per jaar. De school kan zelf beslissen hoe dat over die 4 jaar verdeeld wordt. Wij hebben gekozen voor wat minder uren in de groepen 1 en 2 (vandaar de woensdag vrij) en wat meer uren in de groepen 3 en 4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten jaarlijks 1000 uur les krijgen.

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]