Schooltijden

Voor alle groepen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:     08.45- 12.00 uur  en 13.00- 15.15 uur

Voor de groepen 3 t/m 8 op woensdag:         08.45-12.30 uur

De kleutergroepen zijn woensdag de hele dag vrij.

Het verschil in schooltijden behoeft enige uitleg. In de onderwijswet is een en ander als volgt geregeld. In de groepen 1 t/m 4 moeten de kinderen in die 4 jaar totaal 3520 uur les krijgen. Dat is gemiddeld 880 uur per jaar. De school kan zelf beslissen hoe dat over die 4 jaar verdeeld wordt. Wij hebben gekozen voor wat minder uren in de groepen 1 en 2 (vandaar de woensdag vrij) en wat meer uren in de groepen 3 en 4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten jaarlijks 1000 uur les krijgen.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]