Kwaliteit

De kwaliteit van een school wordt door de inspectie gemeten aan de hand van de opbrengsten van een gecertificeerde eindtoets. Dit zijn cijfers gebaseerd op de vakken taal en rekenen en ook wereldoriëntatie.

Deze cijfers zijn natuurlijk niet de enige component om kwaliteit van een school te meten, maar ze worden wel altijd in de media gebruikt om de kwaliteit van een school aan te geven.

Dit jaar hebben we niet meer deel genomen aan de CITO-eindtoets, maar aan de IEP-toets.

 

De cijfers van de afgelopen jaren zien er als volgt uit:

Resultaten CITO-eindtoets groep 8:

Hierbij worden de leerlingen getest op de onderdelen taal, rekenen, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Onze resultaten van de afgelopen 6 jaar:

2013 – 2014:          537,3           ( landelijk gemiddelde         534,4)

2012 – 2013:          538,0            ( landelijk gemiddelde         534,7)

2011 – 2012:          536,9             ( landelijk gemiddelde         535,1)

2010 – 2011:          536,2                               “

2009 – 2010:          537,8                              “

2008 – 2009:          537,5                              “

 

Resultaat Cito-entreetoets :

2013 – 2014:           296.4             (landelijk gemiddelde          292.3)

2012 – 2013 :          314,1             (landelijk gemiddelde          292,3)

2011 – 2012 :          309,4             (landelijk gemiddelde          291,6)


De resultaten van de IEP-toets worden binnenkort gepubliceerd.

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]