Kwaliteit

De kwaliteit van een school wordt door de inspectie gemeten aan de hand van de opbrengsten van een gecertificeerde eindtoets. Dit zijn cijfers gebaseerd op de vakken taal en rekenen en ook wereldoriëntatie.

Deze cijfers zijn natuurlijk niet de enige component om kwaliteit van een school te meten, maar ze worden wel altijd in de media gebruikt om de kwaliteit van een school aan te geven.

Dit jaar hebben we niet meer deel genomen aan de CITO-eindtoets, maar aan de IEP-toets.

 

De cijfers van de afgelopen jaren zien er als volgt uit:

Resultaten CITO-eindtoets groep 8:

Hierbij worden de leerlingen getest op de onderdelen taal, rekenen, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Onze resultaten van de afgelopen 6 jaar:

2013 – 2014:          537,3           ( landelijk gemiddelde         534,4)

2012 – 2013:          538,0            ( landelijk gemiddelde         534,7)

2011 – 2012:          536,9             ( landelijk gemiddelde         535,1)

2010 – 2011:          536,2                               “

2009 – 2010:          537,8                              “

2008 – 2009:          537,5                              “

 

Resultaat Cito-entreetoets :

2013 – 2014:           296.4             (landelijk gemiddelde          292.3)

2012 – 2013 :          314,1             (landelijk gemiddelde          292,3)

2011 – 2012 :          309,4             (landelijk gemiddelde          291,6)


De resultaten van de IEP-toets worden binnenkort gepubliceerd.

Actueel

Junior College

We zijn al een tijdje bezig met een verkenning van mogelijkheden om de overstap tussen PO en VO te verkleinen. Dit doen wij samen met het Markland Co ...
[lees verder]

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]