Nieuws

Met ingang van dit schooljaar komen er twee vakleerkrachten op onze school de gymlessen verzorgen. Dit zijn juf Patty Smit en Meneer Roel van Dijk. Alle kinderen krijgen 2x in de week gymles van één van hen.

De sfeergroep heeft haar best weer gedaan! Zij heeft de hele school in wintersferen gebracht. 

Actueel

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een leerlingenraad! Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad ...
[lees verder]