Nieuws

Met ingang van dit schooljaar komen er twee vakleerkrachten op onze school de gymlessen verzorgen. Dit zijn juf Patty Smit en Meneer Roel van Dijk. Alle kinderen krijgen 2x in de week gymles van één van hen.

De sfeergroep heeft haar best weer gedaan! Zij heeft de hele school in wintersferen gebracht. 

Actueel

Kijkochtenden en tafeltjesmiddagen

Dit jaar zijn we gestart met het digitaal verwerken van reken- en spellingopdrachten zodat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Ook zijn ...
[lees verder]

Studiedag

Op vrijdag 13 september is er een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. Het team gaat aan de slag met de vraag hoe we beter onderwijs op maat kunn ...
[lees verder]

Leerlingenraad

De Neerhof heeft een nieuwe leerlingenraad. Na verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn de volgende kinderen gekozen om zitting te nemen in de leerlin ...
[lees verder]