Groepen

Schooljaar 2017 -2018

groepen:                                                    leerkrachten:

groep 1/2a                                                Dimphi en Thera

groep 1/2b                                                Marian (op vrije dagen vervanging door Cocky of Gentiana)

groep 1/2c                                                Cocky en Annet

groep 3                                                      Aline en Marleen

groep 4                                                      Mirjam en Dimphi

groep 5                                                      Linda en Marja

groep 6a                                                    Chantal en Hannie

groep 6b                                                    Wendy en Saskia

groep 7                                                       Claudia en Monique

groep 8a                                                     José

groep 8b                                                     Marijke

 

Berichten over het dagelijks/wekelijks gebeuren in de klas kunnen ouders en leerlingen vinden op de weblog van hun groep. Het benaderen van de weblogs van de verschillende groepen kan niet meer via deze website!  Dit i.v.m. de bescherming van de privacy.